Het multi-stakeholderplatform voor de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen probeert zo veel mogelijk mensen bij zijn activiteiten te betrekken en zo transparant mogelijk te werk te gaan. Daarom bent u altijd welkom om uw mening te geven over de wijze waarop de EU de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling probeert te bereiken.

Moet de Commissie volgens u hierbij voorrang geven aan bepaalde beleidsterreinen? Kent u goede praktijken die ook voor anderen nuttig kunnen zijn? Heeft u specifieke tips?

Volgende stappen

De Commissie zal uw suggesties bekijken en eventueel doorgeven aan het multi-stakeholderplatform.

Bij suggesties waarvoor het multi-stakeholderplatform niet bevoegd is, krijgt u bericht van Europe Direct, de EU-helpdesk.

You have a maximum of 4000 characters in which to leave feedback here.

The transparency register is a database that lists organisations that try to influence the law-making and policy implementation process of the EU institutions.