Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην Ατζέντα του 2030. Υπό την ηγεσία της προέδρου φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα πολιτικής για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τη βιωσιμότητα στην ΕΕ και πέραν αυτής.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών της προέδρου και βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής για την εσωτερική και εξωτερική δράση σε όλους τους τομείς. 

Η πλήρης εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 των Ηνωμένων Εθνών είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προετοιμασία του κόσμου για μελλοντικούς κλυδωνισμούς, καθώς ξεκινάμε τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

 

Η ολιστική προσέγγιση της Επιτροπής για τη βιωσιμότητα και τους ΣΒΑ

Η Επιτροπή έχει εστιάσει τις προσπάθειές της στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που θα επιφέρουν απτή πρόοδο στους τομείς των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της προέδρου και τα ετήσια προγράμματα εργασίας της Επιτροπής αποτελούν τη στρατηγική της παρούσας Επιτροπής για την υλοποίηση των ΣΒΑ.

Το πολιτικό πρόγραμμα της προέδρου ενσωματώνει τους ΣΒΑ σε όλες τις προτάσεις, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της Επιτροπής. Και οι 17 ΣΒΑ περιλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες από τις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες που ανακοινώθηκαν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της προέδρου φον ντερ Λάιεν, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

sdg-commission

 

Η συνολική διοικητική προσέγγιση της Επιτροπής για την υλοποίηση των ΣΒΑ

Η ολοκληρωμένη ή συνολική διοικητική προσέγγιση της νέας Επιτροπής για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) περιλαμβάνει διάφορα σκέλη, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:

sdg government aproach

 

Πρωτοβουλίες που ενέκρινε η Επιτροπή κατά το πρώτο έτος

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτικού προγράμματος της προέδρου φον ντερ Λάιεν. Το τελευταίο έτος παρουσιάστηκαν διάφορες μεταρρυθμιστικές πολιτικές, όπως οι εξής:

Επίτευξη των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών