De noodzaak van duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling heeft tot doel aan de behoeften van de huidige generaties te voldoen, zonder toekomstige generaties te belemmeren om ook in hun behoeften te voorzien. Er is een totaalaanpak nodig, waarbij economische, sociale en milieumaatregelen elkaar wederzijds versterken.

Het wereldwijde kader

De VN-Agenda 2030, die in 2015 door de wereldleiders is aangenomen, vormt het kader voor duurzame ontwikkeling in wereld. Het telt 17 doelstellingen. Die moeten ervoor zorgen dat de armoede in de hele wereld tegen 2030 is uitgeroeid en duurzame ontwikkeling een feit is, waarbij niemand mag achterblijven.

De VN-doelstellingen draaien om de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: economie, samenleving en milieu. Er worden concrete doelstellingen voor de komende 15 jaar gegeven, o.a. op het gebied van:

  • menselijke waardigheid
  • regionale en wereldwijde stabiliteit
  • een gezonde planeet
  • eerlijke en veerkrachtige samenlevingen
  • welvarende economieĆ«n.

Zij moeten de gelijkheid tussen de EU-landen, binnen samenlevingen en in de rest van de wereld bevorderen.

EU-engagement voor duurzame ontwikkeling

De EU heeft een sterke uitgangspositie als het gaat om duurzame ontwikkeling. Ze is ook vastbesloten samen met haar lidstaten tot de voorhoede te behoren bij de uitvoering van de VN-Agenda 2030. De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn opgenomen in de tien prioriteiten van de Europese Commissie.

In november 2016 heeft de Commissie haar strategische aanpak voor de uitvoering van de Agenda 2030 geschetst.

Zie ook: "Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst"

Belangrijkste maatregelen voor de uitvoering van de Agenda 2030:

  • de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen opnemen in al het EU-beleid en -initiatieven, met duurzame ontwikkeling als leidraad voor al het beleid van de Europese Commissie
  • regelmatige rapportage over de vorderingen van de EU vanaf 2017
  • er bij de EU-regeringen, het Europees Parlement, overige EU-stellingen, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld, de bevolking en andere belanghebbenden op aandringen mee te werken aan de uitvoering van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
  • de lancering van een multistakeholderplatform op hoog niveau om de uitwisseling van goede werkwijzen bij de uitvoering in alle sectoren op nationaal en EU-niveau te bevorderen
  • het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor na 2020.

Om duurzame ontwikkeling in de hele wereld te bevorderen, zal de EU met haar externe partners blijven samenwerken. Daarbij zal zij gebruikmaken van alle instrumenten die haar ter beschikking staan in het kader van het externe beleid, en met name de inspanningen in ontwikkelingslanden ondersteunen.

Documenten