Pristop EU k trajnostnemu razvoju

Pristop EU k trajnostnemu razvoju

Pristop EU k izvajanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 skupaj z državami članicami.

Politike in ukrepi EU

Politike in ukrepi EU

Politike in ukrepi EU, ki prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Statistics to monitor the SDGs in an EU context

Statistics to monitor the SDGs in an EU context

The Eurostat website contains a section dedicated to sustainable development where you will find the monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context, detailed information on each SDG, visualisation tools as well as direct access to the data.