W 2018 r. Komisja Europejska po raz pierwszy postanowiła przyznać europejską nagrodę za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ma ona wyróżnić starania i kreatywność obywateli, przedsiębiorstw i organizacji w Europie.

Nagroda ma wyróżnić inspirujące inicjatywy, które przekładają cele zrównoważonego rozwoju na konkretne rozwiązania i możliwości.

Ze względu na przekrojowy charakter celów zrównoważonego rozwoju nagroda za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju jest wręczana co roku w innym obszarze tematycznym, związanym z dorocznym hasłem przewodnim wybranym przez Forum Polityczne Wysokiego Szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Wzmocnienie pozycji obywateli oraz zapewnienie włączenia społecznego i równości”.

W konkursie mogą wiać udział następujące kategorie zainteresowanych stron:

  1. młodzież;
  2. instytucje publiczne;
  3. podmioty prywatne;
  4. społeczeństwo obywatelskie.

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone przez pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i wiceprzewodniczącego Jyrkiego Katainena podczas ceremonii wysokiego szczebla wiosną 2019 r. Nagroda ma wartość niematerialną – przyczynia się do zwiększenia widoczności danej inicjatywy dla opinii publicznej i zapewnia zainteresowanie mediów.

Brzmi ciekawie? Nie ma czasu do stracenia! Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym, jak się zgłosić. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 września 2018 r. Być może zostaniesz europejskim mistrzem zrównoważonego rozwoju.

Wszelkie pytania na temat nagrody prosimy kierować na adres Sekretariatu Generalnego: SG-STAKEHOLDERPLATFORM-SDG@ec.europa.eu.

 

 

 

 

 

Dokumenty

PobierzPDF - 1014.3 KB
PobierzPDF - 624.1 KB