Obsah

Politiky

 • Medzinárodné opatrenia v oblasti klímy

  EÚ podporuje úsilie OSN o dosiahnutie novej dohody o klíme a poskytuje značné finančné prostriedky rozvojovým krajinám, ktoré čelia dôsledkom zmeny klímy.

 • Rovnosť medzi ženami a mužmi na medzinárodnej úrovni

  V rámci medzinárodnej spolupráce sa rodová rovnosť považuje za jednu z prioritných oblastí pri zlepšovaní životných podmienok žien a detí na celom svete.

 • Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv

  EÚ chráni ľudské práva prostredníctvom politického dialógu s krajinami, pomoci, rozvojovej politiky a účasti na viacstranných fórach ako OSN.

 • Prístup na trhy

  Prístup na trhy mimo EÚ má zásadný význam pre zamestnanosť a rast v EÚ. EÚ sa zasadzuje za udržanie otvorenosti trhov a za plynulosť a spravodlivosť obchodných tokov.

 • Podpora globálnej bezpečnosti

  V rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) vykonáva EÚ civilné a vojenské misie po celom svete.

 • Udržiavanie mieru

  Prostredníctvom politickej, materiálnej a ekonomickej podpory zohráva EÚ kľúčovú úlohu pri budovaní mieru vo svete.