Kontenut tal-paġna

Politiki

 • Azzjoni internazzjonali dwar il-klima

  L-UE tappoġġja l-isforzi tan-NU għal ftehim ġdid dwar il-klima u tagħti finanzjament sostanzjali lil pajjiżi li qed jiżviluppaw li qed jaffaċċjaw l-effetti tat-tibdil fil-klima.

 • L-ugwaljanza bejn is-sessi internazzjonali

  Il-kooperazzjoni internazzjonali tistabbilixxi l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala wieħed mill-oqsma ta’ prijorità għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien tan-nisa u t-tfal fid-dinja kollha.

 • Id-drittijiet internazzjonali tal-bniedem

  Id-drittijiet tal-bniedem huma protetti minn djalogu politiku mal-pajjiżi, l-għajnuna, il-politika tal-iżvilupp u l-parteċipazzjoni f’fora multilaterali bħan-Nazzjonijiet Uniti.

 • Aċċess għas-swieq

  L-aċċess għas-swieq barra mill-UE hu kruċjali għall-impjiegi u t-tkabbir fi ħdan l-UE. L-UE taħdem biex iżżomm is-swieq miftuħin u biex il-kummerċ jibqa' għaddej b'mod ġust.

 • Appoġġ għas-sigurtà globali

  L-UE twettaq missjonijiet ċivili u militari mad-dinja kollha skont il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK).

 • Iż-żamma tal-paċi

  Permezz ta’ appoġġ politiku, loġistiku u ekonomiku, l-UE għandha rwol kruċjali fil-bini tal-paċi f’postijiet fid-dinja kollha.