Sivun sisältö

Toiminta-alat

 • Kansainväliset ilmastotoimet

  EU tukee YK:n ponnisteluja uuden ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi ja rahoittaa mittavasti kehitysmaita, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa.

 • Kansainvälinen tasa-arvopolitiikka

  Sukupuolten tasa-arvo on yksi kansainvälisen yhteistyön painopisteistä pyrittäessä parantamaan naisten ja lasten elinoloja kaikkialla maailmassa.

 • Kansainväliset ihmisoikeudet

  EU puolustaa ihmisoikeuksia eri maiden kanssa käytävän vuoropuhelun, avustustoiminnan ja kehityspolitiikan avulla. Lisäksi se edistää ihmisoikeuksia monenvälisillä foorumeilla, kuten YK:ssa.

 • Pääsy uusille markkinoille

  Pääsy EU:n ulkopuolisille markkinoille on ratkaisevan tärkeää EU:n työllisyyden ja kasvun kannalta. EU pyrkii pitämään markkinat avoimina sekä edistämään sujuvaa kaupankäyntiä ja hyvää kauppatapaa.

 • Maailmanlaajuisen turvallisuuden tukeminen

  EU:lla on yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaisia siviili- ja sotilasoperaatioita kaikkialla maailmassa.

 • Rauhanturvaaminen

  EU:lla on keskeinen rooli rauhan rakentajana eri puolilla maailmaa. Sen rauhanturvaamistoiminta perustuu poliittiseen, logistiseen ja taloudelliseen tukeen.