Vsebina strani

Politike

 • Označevanje živil in prehrana

  Označevanje omogoča celovite informacije o sestavinah in sestavi živilskih izdelkov ter zagotavlja dostop do informacij o kakovostni hrani.

 • Gensko spremenjeni organizmi (GSO)

  Zakonodaja EU zagotavlja razvoj varne sodobne biotehnologije, zlasti gensko spremenjenih organizmov (GSO).

 • Nova živila

  Nova živila in novi proizvodni postopki, kakor tudi tradicionalna živila, ki se uživajo zunaj EU, morajo biti varna za potrošnike in pravilno označena.

 • Kemikalije v živilih

  EU si z zakonodajo o kemikalijah prizadeva doseči visoko stopnjo varovanja zdravja potrošnikov na podlagi zanesljive znanstvene ocene.

 • Bakterije, virusi, paraziti in prioni

  Z usklajenim in celostnim pristopom k higieni živil lahko preprečimo biološke nevarnosti, ki vključujejo bakterije, viruse, parazite in prione.

 • Živilski odpadki

  Živilski odpadki so etično in ekonomsko vprašanje, saj ima okolje omejene naravne vire.

 • Zdravje rastlin in pesticidi

  EU določa pravila za zdravje rastlin, ureja trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala in določa pravila za trajnostno rabo pesticidov.

 • Krma za živali

  Rejne živali v EU letno potrebujejo 450 milijonov ton krme, ki mora izpolnjevati predpise in zahteve glede higiene, zdravil in aditivov.

 • Zdravje in dobrobit živali

  EU želi varovati zdravje živali in izboljšati njihove življenjske pogoje, zlasti za živali za proizvodnjo hrane.

 • Sredstva za izboljšanje živil

  Zakonodaja EU ureja aditive za živila, encime in arome.

 • Semen, Oocytes & Embryos

  Animal health requirements regarding entry and movement into and within the EU of semen, oocytes and embryos free of pathogens have been harmonised.

 • Agri-food fraud

  The complex nature of our globalized agri-food supply chain and the economic motivation to provide cheaper food products increase the possibility of fraud.

 • Food and feed safety alerts

  The EU has one of the highest food safety standards in the world, which ensures that food is safe for consumers.

 • Animal by-products

  Animal by-products (ABPs) are materials of animal origin that people do not consume.

 • General food law

  European citizens need to have access to safe and wholesome food of highest standards.

 • Fitness check of the food chain

  The food chain security provided by RASFF. Since 2014 the Rapid Alert System for Food and Feed is a key tool to ensure food is safe for consumers.

 • Future of EU food safety

  The European Commission is committed to a future food safety budget and a coherent and responsible nutrition policy.

 • Official controls and enforcement

  The EU and its competent authorities are responsible for verifying business compliance with the requirements for enforcing the agri-food chain legislation.

 • International affairs

  The EU's international trade agreements have contributed to developing international standards within food safety, animal health and law.

 • Health and food audits and analysis

  The EC monitors the implementation and enforcement of EU legislation on food, feed safety, animal health, animal welfare, plant health, and human health.

 • Better training for safer food

  The EC training initiative to improve the knowledge of EU rules on food, feed law, animal health and welfare, as well as regulations on plant health.

 • EU reference laboratories

  EU Reference Laboratories (EURLs) aim to ensure high-quality, uniform testing in the EU.

 • Animal welfare

  With the support and close co-operation of EU countries, the EC has been promoting animal welfare for over 40 years, improving the lives of farm animals.

 • Traces: Trade control and expert system

  Each year, vast quantities of live animals and goods are being traded within and into the European Union (EU) for the benefit of over 500 million Europeans

 • Live animals

  Live animals are traded or enter the Union every day. The EU has laid down animal health requirements so that all these animals can be moved safely.

 • Animal products

  Every day, products of animal origin are moved between or enter the EU. In this view, the EU has laid down a range of animal health requirements.

 • Movement of pets

  The adoption of harmonised rules on travelling with pets has made it easier for EU citizens and their pets to enjoy freedom of movement within the Union.

 • Animal diseases

  The EU holistic approach to control of animal diseases is based on several aspects

 • Animal identification

  The basic objectives for EU rules on the identification of animals are: The localisation and tracing of animals for veterinary purposes, which is of cruci

 • Zootechnics

  The Union's zootechnical legislation promotes free trade in breeding animals and their genetic material.

 • Veterinary border control

  The veterinary border control is a key factor to ensure that the live animals and animal products entering to the European Union are safe

 • Plant reproductive material

  The EU regulates the marketing of plant reproductive material of agricultural, vegetable, forest, fruit and ornamental species and vines, ensuring that EU

 • Zdravje rastlin in biološka varnost

  EU rules on plant health aim to protect crops, fruits, vegetables, flowers, ornamentals and forests from harmful pests and diseases.

 • Plant property rights

  The EU has established a system that grants intellectual property rights to new plant varieties called Community plant variety right (CPVR).