Европейски семестър: защо и как

Европейски семестър: защо и как

Целите на европейския семестър и ролята на различните институции на ЕС

Europe 2020 strategy

Europe 2020 strategy

EU’s strategy for smart, sustainable and inclusive growth

Процедура при макроикономически дисбаланси

Процедура при макроикономически дисбаланси

Установяване, предотвратяване и реагиране на потенциално вредни макроикономически дисбаланси

The Stability and Growth Pact

The Stability and Growth Pact

Sound public finances and coordinate of EU countries fiscal policies.