Behovet for solidaritet

I sin tale om Unionens tilstand den 14. september 2016 annoncerede Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, planen om et europæisk solidaritetskorps.

Der er mange unge, samfundsbevidste mennesker i Europa, som er villige til at yde et meningsfuldt bidrag til samfundet og udvise solidaritet. Det kan vi give dem mulighed for at gøre … Solidaritet er det, der skal holde vores Union sammen", udtrykte han.

Målet med solidaritetskorpset er at give de 18-30-årige muligheden for at deltage i en række aktiviteter for at hjælpe folk i vanskelige situationer rundt om i Europa. Deltagelsen vil ikke kun gavne dem, der yder hjælpen, men også hjælpe nationale og lokale myndigheder, ikke-statslige organisationer og virksomheder i deres bestræbelser på at tackle forskellige udfordringer og kriser.

Målsætninger

  • At omsætte EU's værdi om solidaritet i praksis
  • At hjælpe med at tackle samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer samt udfordringer i forbindelse med naturkatastrofer
  • At give unge mennesker mulighed for at hjælpe, hvor der er størst behov for det

Muligheder for unge

  • At få livs- og arbejdserfaring
  • At lære nye færdigheder og sprog
  • At hjælpe og støtte andre mennesker, bl.a. samfundets svageste

Unge vil få mulighed for at få erfaring med håndtering af vanskelige situationer – fra genopbygning af samfund efter naturkatastrofer til hjælp med problemer såsom social udstødelse eller hjælp med at tage imod og integrere flygtninge og indvandrere.

Muligheder for solidaritetsorganisationer

Organisationer, som beskæftiger sig med solidaritetsrelaterede aktiviteter, uanset om de er en lokal myndighed, en ikke-statslig organisation eller en virksomhed, får mulighed for at rekruttere unge til frivilligt eller lønnet arbejde, praktikophold eller lærepladser, så længe de opfylder kriterierne for at blive værtsorganisation og tilslutter sig chartret for det europæiske solidaritetskorps.

Hvad gør Kommissionen?

Kommissionen tilbyder to former for arbejde med solidaritetskorpset. 18-30-årige kan i 2 til 12 måneder deltage i:

  • frivilligt arbejde – ulønnet deltagelse i projekter på fuld tid
  • lønnet arbejde – praktikophold, lærepladser og stillinger

Man skal være minimum 18 år for at deltage i solidaritetsprojekter, men unge kan melde sig ind i korpset fra de er 17 år.

 

Dokumenter

DownloadPDF - 344.3 KB