Дългосрочен и годишен бюджет на ЕС

The EU as a borrower – investor relations

Facts and figures about the EU as a borrower on the capital markets – key programmes, existing issuances, latest news.

Достъп до финансиране от ЕС

Информация за поканите за представяне на предложения, програмите за финансиране и процеса на кандидатстване, процеса на възлагане на обществени поръчки и възможностите.