Financial transparency system

Information on beneficiaries of programmes directly implemented by the European Commission between 2007 and 2017.

Интегрирани отчети за финансите и управленската отговорност

Набор от доклади, предоставящи информация относно изпълнението, резултатите, доброто финансово управление и защитата на бюджета на ЕС.

СлужбиТеми