Doelstellingen en toepassingsgebied

Maatregelen in het kader van de conditionaliteitsverordening kunnen alleen worden voorgesteld als de Commissie vaststelt dat schendingen van de beginselen van de rechtsstaat het goed financieel beheer van de EU-begroting of van de financiële belangen van de Unie rechtstreeks of ernstig aantasten.

Het instrument vormt een aanvulling op andere instrumenten en procedures om de EU-begroting te beschermen, zoals controles, audits of financiële correcties, of onderzoeken door het EU-fraudebestrijdingsbureau OLAF. De Commissie zal alleen een beroep doen op de verordening als de andere instrumenten voor de bescherming van de EU-begroting niet doeltreffender zijn.

Het algemene conditionaliteitsregime verschilt van het Europees rechtsstaatmechanisme dat tot doel heeft de rechtsstaat te bevorderen en waarbij het jaarverslag over de rechtsstaat centraal staat.

Werking

In het kader van de conditionaliteitsverordening zal de Commissie de Raad passende en evenredige maatregelen voorstellen indien schendingen van de rechtsstaat in een bepaalde lidstaat de financiële belangen van de EU bedreigen. De Raad zal vervolgens een definitief besluit nemen over het voorstel voor maatregelen.

In elk geval blijven de eindontvangers en begunstigden van EU-financiering gerechtigd hun betalingen te ontvangen. De betrokken lidstaten moeten deze financiering dus blijven uitbetalen. Met andere woorden, als u een eindontvanger of begunstigde van EU-financiering bent, moet u financiële steun van de lidstaat blijven ontvangen, onafhankelijk van de maatregelen die in het kader van de conditionaliteitsverordening zijn opgelegd.

Richtsnoeren

Om een aantal elementen van de werking van de conditionaliteitsverordening te verduidelijken, heeft de Commissie een reeks richtsnoeren opgesteld. Daarin wordt in detail uitgelegd hoe de Commissie de conditionaliteitsverordening zal toepassen, bijvoorbeeld hoe de rechten van de eindontvangers en begunstigden van EU-financiering zullen worden beschermd. De richtsnoeren zijn opgesteld via een uitgebreid proces in overleg met het Europees Parlement en de EU-lidstaten. Hierbij is ook rekening gehouden met de arresten van het Europees Hof van Justitie in de zaken C-156/21 en C-157/21 van 16 februari 2022.

De richtsnoeren zijn online te vinden op:

DownloadenPDF - 1.1 MB

Tijdlijn en informatiebronnen

Deze regels gelden sinds 1 januari 2021. Sindsdien volgt de Commissie de situatie in de EU-landen en verzamelt zij relevante informatie.

Het jaarverslag van de Commissie over de rechtsstaat, besluiten van het Hof van Justitie van de Europese Unie, verslagen van de Europese Rekenkamer en conclusies van relevante internationale organisaties worden allemaal meegenomen in de analyse van de Commissie. Klachten zijn ook een nuttige bron van informatie voor de Commissie om vast te stellen of de conditionaliteitsverordening in werking moet treden.

Een klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over een mogelijk zaak in het kader van de conditionaliteitsverordening, wordt u verzocht het onderstaande formulier in te vullen en terug te sturen naar: BUDG-CONDITIONALITY-REGIME-COMPLAINTS@ec.europa.eu.

DownloadenPDF - 506.9 KB

 

De Commissie zal uw verzoek vertrouwelijk behandelen, met inachtneming van alle toepasselijke regels.

Laatste nieuws

AfdelingenThema's