EU:n talousarvio vuosiksi 2021–2027

Tietoja nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) ja NextGenerationEU-välineen toiminnasta sekä EU:n varojen käytöstä.

EU:n talousarvio vuosiksi 2014–2020

Tietoja edellisen monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020) toiminnasta ja EU:n varojen käytöstä.

OrganisaatioyksikötAiheet