ELi eelarve aastateks 2021–2027

Teave praeguse mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu NextGenerationEU kohta: kuidas see toimib ja kuidas ELi raha kulutatakse.

ELi 2014.–2020. aasta eelarve

Teave eelmise mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) kohta: kuidas see toimis ja kuidas ELi raha kulutati.

OsakonnadTeemasid