Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Информация за настоящата МФР (2021—2027 г.) и за NextGenerationEU: как функционират и как се изразходват средствата на ЕС.

Бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г.

Информация относно предходната МФР (2014—2020 г.): как е функционирала и как са изразходвани средствата на ЕС.

СлужбиТеми