Fördelarna med EU-budgeten

Hur länder, människor och företag gynnas av de investeringar och utgifter som EU-budgeten finansierar på viktiga områden.

Interactive chart: spending and revenue

Learn about EU spending and revenue by member state and year.

Förhandlingarna om långtidsbudgeten 2021–2027 och NextGenerationEU

Faktablad, lagförslag, pressmaterial och bakgrundsmaterial om förhandlingarna om långtidsbudgeten och NextGenerationEU.

Dokument

Den fleråriga budgetramen 2021–2027

Dokument som gäller den fleråriga budgetramen för 2021–2027.