Koristi proračuna EU

Kakšne koristi imajo države, ljudje in podjetja od naložb in porabe proračuna EU na ključnih področjih

Interaktivni grafikon: poraba in prihodki

Več o porabi in prihodkih EU po državah članicah in letih.

Pogajanja o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in instrumentu za okrevanje NextGenerationEU

informativni pregledi, pravni dokumenti, gradivo za medije in ozadje v zvezi s pogajanji o večletnem finančnem okviru in instrumentu za okrevanje NextGenerationEU.

Dokumenti

Večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027

Dokumenti, povezani z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027.