VFR na roky 2021 – 2027 – čo je nové?

Hlavné novinky týkajúce sa dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 podporeného nástrojom NextGenerationEU.


Výhody rozpočtu EÚ

Aký úžitok majú krajiny, občania a podniky z investícií a z výdavkov z rozpočtu EÚ do kľúčových oblastí.

Interaktívny graf: výdavky a príjmy

Informácie o výdavkoch a príjmoch EÚ podľa jednotlivých členských štátov a rokov.

VFR na roky 2021 – 2027 a rokovania o NGEU

Prehľady, právne dokumenty, tlačové materiály a súvislosti týkajúce sa rokovaní o VFR a nástroji NextGenerationEU.

Dokumenty

VFR 2021 – 2027

Dokumenty týkajúce sa viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027.