Ieguvumi no ES budžeta

Valstu, iedzīvotāju un uzņēmumu gūtais labums no ES budžeta investīcijām un izdevumiem galvenajās jomās.

Interaktīva diagramma: izdevumi un ieņēmumi

Informācija par ES izdevumiem un ieņēmumiem pa dalībvalstīm un gadiem.

Sarunas par DFS 2021.–2027. gadam un NextGenerationEU

Faktu lapas, juridiskie dokumenti, preses materiāli un vispārīga informācija par sarunām saistībā ar DFS un NextGenerationEU.

Dokumenti

DFS 2021.-2027. gadam

Dokumenti, kas saistīti ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam.