ELi eelarvest saadav kasu

Kuidas saavad riigid, inimesed ja ettevõtjad kasu ELi eelarve investeeringutest ja kulutustest olulistes valdkondades.

Interaktiivne diagramm: kulud ja tulud

ELi kulud ja tulud liikmesriikide ja aastate kaupa.

Mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027 ja taasterahastut „NextGenerationEU“ käsitlevad läbirääkimised

Teabelehed, õigusdokumendid, pressimaterjalid ja taustteave mitmeaastast finantsraamistikku ja taasterahastut „NextGenerationEU“ käsitlevate läbirääkimiste kohta.

Dokumendid

Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027

Dokumendid, mis on seotud 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistikuga.