Fordele gennem EU-budgettet

Hvordan lande, befolkninger og erhvervsliv får fordele gennem EU's budgetinvesteringer og udgifter inden for specifikke områder.

Interaktivt diagram: udgifter og indtægter

Læs om EU's udgifter og indtægter pr. EU-land og år.

Forhandlingerne om FFR 2021-2027 og NextGenerationEU

Faktablade, juridiske dokumenter, pressemateriale og baggrundstekster om forhandlingerne om FFR og NextGenerationEU

Dokumenter

FFR 2021-2027

Dokumenter om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 (FFR).