VFR 2021–2027 – co je nového?

Hlavní novinky dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027, rozšířeného o nástroj NextGenerationEU.


Přínosy rozpočtu EU

Jaký užitek mají členské země, veřejnost a podniky z investic a výdajů z rozpočtu EU do klíčových oblastí.

Interactive chart: spending and revenue

Learn about EU spending and revenue by member state and year.

VFR 2021–2027 a jednání o NGEU

Informativní přehledy, právní dokumenty, tiskové materiály a širší souvislosti týkající se jednání o VFR a NextGenerationEU.

Dokumenty

VFR na období 2021–2027

Dokumenty týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027