МФР за периода 2021—2027 г. — какво ново?

Основните новости в дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., подкрепен от инструмента NextGenerationEU.


Ползи от бюджета на ЕС

Как държавите, хората и предприятията се възползват от инвестициите и разходите на бюджета на ЕС в ключови области.

Интерактивна диаграма: разходи и приходи

Научете повече за разходите и приходите на ЕС по държави членки и по години.

Преговори за МФР 2021—2027 г. и NextGenerationEU

Информационни документи, правни документи, материали за медиите и контекст, свързани с преговорите по МФР и NextGenerationEU.

Документи

МФР за периода 2021—2027 г.

Документите, свързани с многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г.