Utgiftskategorier

Information om politikområdena (”rubriker”) i EU-budgeten för 2021–2027 och exempel på vad de omfattar.

Utgiftstak

Läs mer om de årliga maxbeloppen (”taken”) i EU:s långtidsbudget, både per politikområde och totalt.

Flexibilitet och särskilda instrument

Läs mer om hur särskilda instrument hjälper EU att hantera oförutsedda händelser och vilka maxbeloppen är.

Skydda EU-budgeten: villkorlighetsordningen

Se hur EU-budgeten har stärkts inom den fleråriga budgetramen för 2021–2027

Förhandsbestämda anslag från budgeten

En lista över förhandsbestämda anslag till varje EU-land för specifika program.

AvdelningarPolitikområden