Izdevumu kategorijas

Informācija par ES budžeta 2021.–2027. gadam politikas jomām (“pozīcijām”) un piemēri par to, ko tās ietver.

Izdevumu griesti

Uzziniet vairāk par maksimālajiem gada apjomiem (griestiem) šim ES ilgtermiņa budžetam pēc politikas jomas un kopumā.

Elastība un īpaši instrumenti

Uzziniet, kā īpaši instrumenti palīdz ES pārvaldīt neparedzētus notikumus un kādas ir to maksimālās summas.

ES budžeta aizsardzība: nosacītības režīms

Kā ES budžeta aizsardzība ir nostiprināta daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam.

Budžeta iepriekšēji piešķīrumi

Iepriekšēju piešķīrumu saraksts katrai dalībvalstij attiecībā uz konkrētām programmām.

DienestiTemati