Kategorie výdajů

Informace o oblastech politiky (tzv. okruzích) v rámci rozpočtu EU na období 2021–2027 a příklady jejich programů.

Výdajové stropy

Informace o maximálních ročních částkách („stropech“) pro dlouhodobý rozpočet EU, a to jak podle oblastí politiky, tak celkově.

Flexibilita a zvláštní nástroje

Informace o tom, jak tzv. zvláštní nástroje pomáhají EU řešit nepředvídané události a jaké jsou jejich maximální částky.

Ochrana rozpočtu: režim podmíněnosti

Seznamte se s tím, jak byla ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027 posílena ochrana rozpočtu EU.

Předem vyhrazené prostředky z rozpočtu

Seznam prostředků předem přidělených z konkrétních programů jednotlivým členským státům EU

odpovědné útvaryTémata