Az EU 2021–2027-es hosszú távú költségvetése a Next Generation EU-val együtt összesen 2,018 billió eurót tesz ki folyó árakon összegű forrást juttat a koronavírus-világjárvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítására, valamint a modern és fenntarthatóbb Európára való átállás irányítására. A csomag a 2021–2027-es időszakra vonatkozó, 1,211 billió eurót tesz ki folyó árakon összegű hosszú távú költségvetésből (a többéves pénzügyi keretből), valamint a Next Generation EU elnevezésű, 806,9 milliárd euró tesz ki folyó árakon összegű ideiglenes helyreállítási eszközből áll.

Fejezetenkénti allokációk (minden összeg milliárd euróban):

  MFF NGEU ÖSSZESEN
1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság 149,5 11,5 161,0
2. Kohézió, reziliencia és értékek 426,7 776,5 1 203,2
3. Természeti erőforrások és környezet 401,0 18,9 419,9
4. Migráció és határigazgatás 25,7 25,7
5. Biztonság és védelem 14,9 14,9
6. Szomszédság és a világ 110,6 110,6
7. Európai közigazgatás 82,5 82,5
ÖSSZESEN 1 210,9 806,9 2 017,8
ÖSSZESEN 2018-as árakon kifejezve 1 074,3 750,0 1 824,3
Single Market, Innovation and Digital icon

1. fejezet: Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

Az EU fokozni kívánja a beruházásokat olyan területeken, mint a kutatás és innováció, a digitális transzformáció, valamint a stratégiai infrastruktúra és az egységes piac, mivel ezek kulcsfontosságúak lesznek a jövőbeli növekedés kibontakoztatásához. Az e fejezet alá tartozó programok segítenek az olyan közös kihívások kezelésében, mint a széntelenítés és a demográfiai változások, valamint fellendítik a vállalkozások és a kkv-k versenyképességét. Néhány példa:

A Horizont Európa elnevezésű új kutatási program forrásai bővülnek, hogy finanszírozni tudja az egészségügy, a reziliencia, valamint a zöld és a digitális átállás terén folytatott létfontosságú kutatásokat. A program segít abban, hogy Európa a globális kutatás és innováció élvonalában maradjon.

Az InvestEU lesz az európai gazdaság fellendítését célzó programok egyike. Uniós költségvetési garancia révén mozgósítja a köz- és magánberuházásokat, technikai tanácsadást nyújt, és világszerte összekapcsolja a befektetőket a finanszírozást igénylő projektekkel. Amellett, hogy létfontosságú támogatást nyújt a vállalkozásoknak, azt is biztosítani fogja, hogy a befektetők az uniós szakpolitikai prioritások – például az európai zöld megállapodás, a digitális átállás és a reziliencia javítása – felé mozduljanak el.

Az Egységes piac program segíti a helyreállítást ösztönző, jól működő egységes piac fenntartását. Az egységes piac az EU motorja, ahol a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szinte ugyanolyan szabadon áramolhat, mint egy országon belül. A hosszú távú uniós költségvetésben a külön erre a célra létrehozott Egységes piaci program erősíti és védi a fogyasztókat, és lehetővé teszi számos európai kis- és középvállalkozás fejlődését.

Az új uniós űrprogram biztosítja, hogy az EU továbbra is globális vezető szerepet töltsön be az űrpolitika terén. A világűrrel kapcsolatos technológiák, adatok és szolgáltatások ma már nélkülözhetetlenek mindennapjainkban, és alapvető stratégiai szerepet töltenek be Európa számára. A program előmozdítja egy erős és innovatív űripar létrejöttét, valamint egységes és egyszerűsített irányítási rendszert hoz létre.

A Next Generation EU e fejezeten belül 5,41 milliárd euróval járul hozzá a Horizont Európa programhoz és 6,07 milliárd euróval az InvestEU-hoz (tesz ki folyó árakon).

Cohesion, Resilience and Values icon

2. fejezet: Kohézió, reziliencia és értékek

Az e kiadási kategória alá tartozó fő programok célja az uniós tagállamok közötti kohézió erősítése. Ily módon csökkentik az uniós régiók közötti, a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket, és előmozdítják a fenntartható területfejlesztést.

A programok emellett a fiatalokba, az egészségügybe és az uniós értékek védelmét célzó fellépésekbe is beruháznak, így Európát ellenállóbbá teszik a kontinens előtt álló és a jövőben felmerülő különféle kihívásokkal szemben.

A Next Generation EU két fő programja, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a REACT-EU szintén ebbe a fejezetbe tartozik.

Néhány példa:

Az Európai Szociális Alap+ (ESZA+) támogatja az ifjúsági foglalkoztatást, a munkavállalók továbbképzését és átképzését, valamint a szegénység csökkentését.

A megújuló Erasmus+ program az eddigi népszerűségére és sikereire építve továbbra is lehetőségeket teremt a fiatalok oktatása, képzése és mobilitása terén.

A RescEU program a jövőben is védi az embereket a katasztrófáktól, kezeli a vészhelyzetekből eredő kockázatokat, valamint biztosítja a rezilienciát uniós szinten. Az e program keretében nyújtott segítség körébe az erdőtüzek megfékezésére szolgáló tűzoltó repülőgépek és helikopterek rendelkezésre bocsátásától az egészségügyi vészhelyzetek kezelésére szolgáló orvosi eszközök és tábori kórházak biztosításáig számos intézkedés tartozik.

Az új REACT-EU program uniós szinten is növelni fogja a rezilienciát, és a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos azonnali intézkedésekre épül. A kohéziós politika keretében a REACT-EU gyorsan forrásokat biztosít (50%-os előfinanszírozással) a válság által leginkább érintett régiók és tagállamok számára, hogy hozzájáruljon a gazdaság zöld, digitális és reziliens helyreállításhoz.

E fejezet a Next Generation EU-ból (tesz ki folyó árakon) 776,50 milliárd euró összegű támogatást kap, amely a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (723,82 milliárd euró tesz ki folyó árakon), a REACT-EU (50,62 milliárd euró tesz ki folyó árakon) és a RescEU (2,0 milliárd euró tesz ki folyó árakon) között oszlik meg.

Natural Resources and Environment icon

3. fejezet: Természeti erőforrások és környezet

Az uniós költségvetés a fenntarthatóság motorja, és a jövőben is az lesz: nemcsak a fenntartható mezőgazdasági és tengerhasznosítási ágazatok, hanem az éghajlat-politika, a környezetvédelem, az élelmezésbiztonság és a vidékfejlesztés területén is beruházásokat hajt végre.

Az e kiadási kategória alá tartozó programok egy része az európai mezőgazdasági és halászati ágazatok versenyképességének javítását támogatja. Más programok kizárólag az EU környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzéseire irányulnak.

A közös agrárpolitika (KAP) megreformálása és korszerűsítése révén lehetővé válik, hogy fennmaradjon és fenntarthatóbb legyen a mezőgazdasági termékek teljes mértékben integrált egységes piaca az EU-ban.

A KAP a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetéseket is magában foglalja, mivel azok átlagosan 40%-kal kevesebbet keresnek, mint az összes többi, nem mezőgazdasági foglalkoztatott. A közvetlen kifizetések garantálják, hogy a polgárok az EU-ban előállított biztonságos, jó minőségű és megfizethető élelmiszerekhez jussanak.

Az Európai Unió a LIFE programon keresztül környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépéseket, és különösen a természettel, a vízzel, a levegővel, valamint az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos projekteket finanszíroz az uniós polgárok életminőségének javítása érdekében. A LIFE programnak köszönhetően 1,5 millió ember élvezi a levegőminőség javulásának kedvező hatását, és a célfajok 42%-ának válhat biztosítottá a fennmaradása.

Az EU egyik célkitűzése, hogy 2050-ig elérje a klímasemlegességet. Az éghajlatvédelmi átállás következményeinek leginkább kitett szénorientált és karbonintenzív régiókat a Méltányos Átállást Támogató Alap fogja segíteni az átállás gazdasági és társadalmi költségeinek kezelésében.

A Next Generation EU a vidékfejlesztést 8,07 milliárd euróval, a Méltányos Átállást Támogató Alapot pedig 10,87 milliárd euróval támogatja (tesz ki folyó árakon).

Migration and Border Management icon

4. fejezet: Migráció és határigazgatás

Az e fejezet alá tartozó programok a migrációhoz és a határigazgatáshoz kapcsolódó kihívások kezelésével foglalkoznak. Az uniós menekültügyi rendszer védelme érdekében több forrás jut majd a külső határok megerősítésére, továbbá a migráció kezelését és a migránsok integrációját célzó tagállami intézkedésekre. Néhány példa:

A megerősített Menekültügyi és Migrációs Alap segíteni fogja a nemzeti hatóságokat abban, hogy azonnal fogadni tudják a menedékkérőket és a migránsokat az EU területére való megérkezésüket követően. Emellett hozzájárul a közös menekültügyi és migrációs politika alakításához, és biztosítja a hatékony visszaküldéseket.

Az Integrált Határigazgatási Alap a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás révén elősegíti a külső határok biztosításával kapcsolatos közös felelősség enyhítését, ezzel párhuzamosan pedig biztosítja a személyek szabad mozgását az EU-n belül.

Security and Defence icon

5. fejezet: Biztonság és védelem

E fejezet alá olyan programok tartoznak, amelyek megerősítik az európai polgárok biztonságát és védelmét, javítják Európa védelmi kapacitásait, és eszközöket biztosítanak a válságokra való reagáláshoz. A belső biztonsági kihívások mellett Európát olyan összetett külső fenyegetések is érik, amelyekkel egyedül egyetlen tagállam sem képes felvenni a küzdelmet. Ahhoz, hogy Európa készen álljon polgárai védelmére, meg kell erősítenie stratégiai autonómiáját, valamint jól megtervezett és észszerűsített védelmi eszközöket kell kiépítenie. Néhány példa az e fejezeten belüli programokra:

A Belső Biztonsági Alap a nemzeti hatóságok közötti hatékony együttműködést szolgáló hálózatok és közös rendszerek kialakítása érdekében további juttatásokban részesül. Az alapnak köszönhetően az EU hatékonyabban tudja majd kezelni az olyan biztonsági fenyegetéseket, mint a terrorizmus, a radikalizálódás, a szervezett bűnözés és a kiberbűnözés.

Az egyes atomerőművek leszereléséhez nyújtott pénzügyi támogatás növelni fogja Európa nukleáris biztonságát.

Az Európai Védelmi Alap előmozdítja a különböző méretű iparágak – köztük a kkv-ágazat –, valamint az uniós országok közötti védelmi együttműködést. A cél az innováció támogatása, valamint a legkorszerűbb védelmi technológiák és termékek kifejlesztése, ami cserében megtakarításokat eredményez a tagállamok számára.

Neighbourhood and the World icon

6. fejezet: Szomszédság és a világ

E fejezet programjai az EU szomszédságában, a fejlődő országokban és a világ többi részén folytatott külső tevékenységeket mozdítják elő. A fejezet emellett az uniós csatlakozásra készülő országoknak nyújtott támogatást is tartalmazza.

E finanszírozásnak köszönhetően az EU nemcsak hogy megtarthatja, de meg is erősítheti globális vezető szerepét, és tagállamaival együtt továbbra is a világ vezető fejlesztési és humanitárius segélynyújtója maradhat.

Az EU külső tevékenységét finanszírozó eszközök többségét a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközbe (NDICI) vonják össze, ily módon az EU külső tevékenységének finanszírozása koherensebbé, átláthatóbbá és rugalmasabbá válik.

Az eszköz segítségével az EU mind földrajzi, mind tematikus szempontból a stratégiai prioritásokra fog összpontosítani. Az NDICI keretében elsősorban az európai szomszédságpolitika, Afrika és a Nyugat-Balkán, valamint a leginkább rászoruló országok jutnak finanszírozáshoz. Az eszköz kiterjed majd a biztonságra, a migrációra, az éghajlatváltozásra és az emberi jogokra is.

Az előcsatlakozási eszköz segíti a tagjelölt országokat a csatlakozási kritériumok teljesítésében.

A humanitárius segítségnyújtás életmentő szerepet játszik az egyre növekvő humanitárius szükségletek, és közöttük is különösen a legsürgetőbbek kezelésében: kezdve az éghajlatváltozás okozta, súlyosbodó természeti katasztrófáktól egészen a koronavírus-világjárvány és más fertőző betegségek, a konfliktusok és a globális menekültügyi válság okozta kihívásokig.

European Public Administration icon

7. fejezet: Európai közigazgatás

Az uniós közigazgatás eltörpül a nemzeti, sőt sok esetben még a regionális és a helyi közigazgatások mellett is. Döntő szerepet játszik azonban az uniós prioritások megvalósításában és a közös érdekeket szolgáló szakpolitikák és programok végrehajtásában.

Ez a fejezet elsősorban az uniós intézmények igazgatási kiadásait, valamint a nyugdíjba vonult uniós tisztviselők nyugdíját fedezi.

Szervezeti egységekTémakörök