Zmyslom rozpočtu EÚ nie je a nikdy nebolo obdarúvanie či prijímanie. Každý má prínos z toho, že je súčasťou jednotného trhu a že sa problémy migrácie, boja proti terorizmu či zmeny klímy riešia spoločne. Je dôležité vidieť pridanú hodnotu EÚ ako celku a pamätať na to, že z rozpočtu EÚ má prospech každý.

V niektorých oblastiach politiky však členské štáty dostali vopred stanovené sumy. Tie môžu mať formu:

  • finančného krytia (fondy politiky súdržnosti pre európske regióny, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, rozpočtové prostriedky pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky námorný a rybársky fond, Fond na spravodlivú transformáciu a program pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky) alebo
  • vnútroštátnych stropov (priame platby poľnohospodárom v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky).

Krajiny EÚ a iní príjemcovia majú okrem toho prístup k programom, na ktoré nie sú vopred pridelené finančné prostriedky.

Pridelené rozpočtové prostriedky a platby

Úplný prehľad sa nachádza v súhrnnej brožúre o VFR na roky 2021 – 2027 a NextGenerationEU

NextGenerationEU

StiahnuťPDF - 108.6 KB
StiahnuťPDF - 96.8 KB
StiahnuťPDF - 99 KB
StiahnuťPDF - 88.9 KB

VFR 2021 – 2027

StiahnuťPDF - 823.6 KB
StiahnuťPDF - 106.7 KB
StiahnuťPDF - 110.3 KB
StiahnuťPDF - 88.9 KB
OdboryOblasti