ES budžets nav un nekad nav bijis tikai līdzekļu iemaksa un izmaksa. Visas dalībvalstis gūst labumu no dalības vienotajā tirgū un kopīgas tādu problēmu risināšanas kā, piemēram, migrācija, terorisms un klimata pārmaiņas. Ir svarīgi paturēt prātā ES pievienoto vērtību kopumā un apzināties, ka ikviens gūst labumu no ES budžeta.

Tomēr dažās politikas jomās dalībvalstis saņem iepriekš iedalītas summas. Tās ir šādas:

  • finansējums (kohēzijas politikas fondi Eiropas reģioniem, Atveseļošanas un noturības mehānisms, piešķīrumi Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam, Taisnīgas pārkārtošanās fondam un kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmai) un
  • valsts maksimālais apjoms (tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku).

Turklāt ES valstīm un citiem saņēmējiem ir piekļuve programmām, kurām nav iepriekš piešķirta finansējuma.

Piešķīrumi un maksājumi

Pilnīgs pārskats ir pieejams visaptverošajā brošūrā par DFS 2021.–2027. gadam un NextGenerationEU

Next Generation EU

LejupielādētPDF - 108.6 KB
LejupielādētPDF - 864.2 KB
LejupielādētPDF - 943.4 KB
LejupielādētPDF - 90.2 KB

DFS 2021.-2027. gadam

LejupielādētPDF - 823.6 KB
LejupielādētPDF - 824.2 KB
LejupielādētPDF - 113.4 KB
LejupielādētPDF - 90.3 KB
DienestiTemati