ELi eelarve ei seisne ega ole kunagi seisnenud andmises ja võtmises. Ühtses turus osalemisest ning rändeprobleemide lahendamiseks ning terrorismi ja kliimamuutuste vastu võitlemiseks võetavatest ühistest meetmetest võidavad kõik. Oluline on vaadelda ELi kui terviku lisaväärtust ja meeles pidada, et ELi eelarvest saavad kasu kõik.

Teatavates poliitikavaldkondades said liikmesriigid siiski eelnevalt määratud summasid. Need võivad olla järgmised:

  • rahastamispaketid (ühtekuuluvuspoliitika vahendid Euroopa piirkondadele, taaste- ja vastupidavusrahastu, eraldised Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile, õiglase ülemineku fondile ja tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammile) või
  • riiklikud ülemmäärad (otsetoetused põllumajandustootjatele ühise põllumajanduspoliitika raames).

Lisaks on ELi riikidel ja teistel toetusesaajatel juurdepääs programmidele, mille jaoks ei ole eelnevaid eraldisi tehtud.

Eraldised ja maksed

Täieliku ülevaate leiab mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027 ja taasterahastut „NextGenerationEU“ tutvustavast põhjalikust brošüürist

Taasterahastu „NextGenerationEU“

Laadi allaPDF - 108.6 KB
Laadi allaPDF - 864.2 KB
Laadi allaPDF - 943.4 KB
Laadi allaPDF - 90.2 KB

Mitmeaastane finantsraamistik 2021-2027

Laadi allaPDF - 823.6 KB
Laadi allaPDF - 824.2 KB
Laadi allaPDF - 113.4 KB
Laadi allaPDF - 90.3 KB
OsakonnadTeemasid