Rozpočet Evropské unie nikdy nebyl jen o příjmech a výdajích. Není tomu tak ani dnes. Být součástí jednotného trhu je výhodné pro všechny, ať již jde o společné řešení migrace, terorismu či změny klimatu. Je třeba vnímat přidanou hodnotu EU jako celku a nezapomínat na to, že z rozpočtu EU plyne prospěch všem.

V některých oblastech politiky však členské země dostávají předem stanovené částky. Ty mají podobu:

  • finančního krytí (finanční prostředky politiky soudržnosti určené evropským regionům, Facilita na podporu oživení a odolnosti, příděly pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond, Fond pro spravedlivou transformaci a program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu) nebo
  • vnitrostátních stropů (přímé platby zemědělcům v rámci společné zemědělské politiky).

Kromě toho mají země Unie a další příjemci přístup k programům, u nichž nejsou předem přiděleny žádné konkrétní částky.

Přidělené prostředky a platby

Úplný přehled najdete v komplexní brožuře o VFR na období 2021–2027 a nástroji Next Generation EU

NextGenerationEU

StáhnoutPDF - 108.6 KB
StáhnoutPDF - 864.2 KB
StáhnoutPDF - 943.4 KB
StáhnoutPDF - 90.2 KB

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027

StáhnoutPDF - 823.6 KB
StáhnoutPDF - 824.2 KB
StáhnoutPDF - 113.4 KB
StáhnoutPDF - 90.3 KB
odpovědné útvaryTémata