I det interaktiva diagrammet nedan hittar du uppgifter om utgifter och inkomster enligt den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Av det interaktiva diagrammet framgår också de utgifter inom NextGenerationEU som kanaliseras via budgeten i form av externa inkomster avsatta för särskilda ändamål från specifika lån. Du kan också ladda ner uppgifterna längst ner på sidan (också för tidigare långtidsbudgetar). Läs mer om den fleråriga budgetramen

Uppgifter som gäller den fleråriga budgetramen för 2014–2020 hittar du här: EU:s utgifter och inkomster 2014–2020

Beloppen anges enbart i informationssyfte. För formella hänvisningar till budgetuppgifter bör du använda officiella dokument och rapporter om budgeten.


Så använder du diagrammet

Klicka på flikarna (”Overview”, ”Spending” och ”Revenue”) för att se olika typer av uppgifter. Du kan använda filtren (t.ex. årtal eller länder) för att välja ett eller flera värden som du vill se. Dina aktuella val visas i det blå fältet: klicka på ett val för att ändra det eller klicka på ”X” för att ta bort det. Beroende på dina aktuella val går det kanske inte att använda alla filteralternativ. Om det inte går att välja ett värde visas det med en mörkgrå bakgrund.

Du kan ladda ner dina valda uppgifter genom att klicka på knappen ”Download the selected data” i diagrammet.

Hämta data

Ladda nerXLSX - 959 KB

 

Data från åren före 2000 finns i 2008 års finansiella rapport.

Fördelar med EU-medlemskapet

EU-budgeten är inget nollsummespel. Alla vinner på ett EU-medlemskap. Man kan bland annat resa fritt i EU, ringa billigare i utlandet och har kunnat ta del av EU:s samordnade insatser under coronapandemin. Alla EU-länder vinner på att vara en del av den inre marknaden och tillsammans lösa problemen med migration, bekämpa terrorismen och driva klimatarbetet. EU bidrar till ett bättre vägnät, moderniserade offentliga förvaltningar och nya medicinska behandlingarna.

Hur EU-medlen fördelas mellan medlemsländerna fungerar per definition inte perfekt, eftersom fördelningen inte speglar fördelarna med EU-medlemskapet eller det mervärde EU-budgeten ger. De bokföringsmässiga fördelar som visas ovan visar bara till liten del av de fördelar som följer av ett EU-medlemskap. Medel som bara verkar gå till ett EU-land kan gynna flera eller alla länder med tanke på EU-anslagens stora spridningseffekter. De kan också gå till satsningar som gynnar alla men kräver gemensam finansiering.

Se också Fördelarna med EU-budgeten