Na poniższym interaktywnym wykresie przedstawiono informacje na temat wydatków i dochodów ujętych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027. Na wykresie tym przedstawiono również wydatki w ramach NextGenerationEU, które są przekazywane za pośrednictwem budżetu jako zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel, pochodzące ze specjalnych pożyczek. Dane można pobrać na dole strony (również dane dotyczące poprzednich długoterminowych budżetów). Więcej informacji na temat WRF można znaleźć tutaj.

Dane dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 – zobacz Wydatki i dochody UE w latach 2014–2020.

Kwoty te służą wyłącznie do celów prezentacji. Wszelkie formalne odniesienia do informacji budżetowych powinny opierać się na oficjalnych dokumentach i sprawozdaniach budżetowych.


Jak korzystać z wykresu

Kliknij jedną z trzech zakładek („Overview” (Informacje ogólne), „Spending” (Wydatki) i „Revenue” (Dochody)), aby zmienić wyświetlane dane. Można zastosować filtry (rok, kraj), aby wyświetlić różne wartości. Wybrane filtry wyświetlają się na niebieskim pasku. Kliknij filtr, aby go zmienić, albo „x”, aby usunąć filtr. W zależności od dokonanych wyborów nie wszystkie opcje w filtrze mogą być dostępne. Jeśli dana wartość nie jest dostępna, będzie wyświetlona na szaro.

Wybrane dane można pobrać, klikając przycisk na wykresie „Download the selected data” (Pobierz wybrane dane).

Pliki do pobrania

PobierzXLSX - 959 KB

 

Dane za lata sprzed 2000 r. są dostępne w sprawozdaniu finansowym za 2008 r.

Korzyści z członkostwa w UE

Budżet UE to nie jest gra o sumie zerowej. Członkostwo w UE to wygrana dla wszystkich: podróże bez granic, tanie rozmowy telefoniczne z zagranicy, skoordynowane reakcje UE na pandemię koronawirusa i jej skutki. Wszystkie państwa członkowskie UE czerpią korzyści z bycia częścią jednolitego rynku, wspólnego stawiania czoła wyzwaniom związanym z migracją oraz z przeciwdziałaniem terroryzmowi i zmianie klimatu, a także z lepszych dróg, zmodernizowanych usług publicznych i najnowocześniejszych metod leczenia.

Przydział środków na wydatki z budżetu na rzecz państw członkowskich jest z definicji niedoskonałym odzwierciedleniem korzyści płynących z udziału we wspólnym projekcie europejskim czy też wartości dodanej budżetu UE. Korzyści bilansowe przedstawione powyżej obejmują jedynie niewielką część ogólnych korzyści wynikających z członkostwa w UE. Wydatki, które wydają się być skierowane wyłącznie do jednego państwa członkowskiego, mogą przynieść korzyści kilku lub nawet wszystkim państwom dzięki dużym efektom zewnętrznym wydatków UE lub mogą być przeznaczone na europejskie dobro publiczne wymagające wspólnego finansowania.

Zobacz również: Korzyści wynikające z budżetu UE