Potenciāli jauni ieņēmumu avoti

Papildus pašreizējiem galvenajiem pašu resursiem ir vairāki risinājumi attiecībā uz jauniem ES budžeta ieņēmumu avotiem.

Atlaides jeb korekcijas mehānismi

Uzziniet, kā budžeta korekcijas mehānismi kompensē dažu dalībvalstu pārmērīgās iemaksas.

Ieņēmumu griesti

Uzziniet, kādi ir pašu resursu maksimālie apjomi (“griesti”) ES pašreizējā ilgtermiņa budžeta un NextGenerationEU finansēšanai.