Võimalikud uued tuluallikad

Lisaks praegustele peamistele omavahenditele on ettevalmistamisel mitu lahendust ELi eelarvele uute tuluallikate leidmiseks.

Tagasimaksed: korrigeerimismehhanismid

Uurige, kuidas eelarve korrigeerimismehhanismidega kompenseeritakse mõnede liikmesriikide ülemääraseid osamaksusid.

Tulude ülemmäärad

Lisateave omavahendite maksimaalsete summade („ülemmäärad“) kohta pikaajalise ELi eelarve ja taasterahastu NextGenerationEU rahastamiseks.