Wkłady państw członkowskich UE do budżetu UE oblicza się na podstawie względnej siły gospodarczej tych państw mierzonej ich dochodem narodowym brutto (DNB).

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Fontainebleau we Francji w 1984 r. 10 ówczesnych państw członkowskich (Niemcy, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania) postanowiło przyznać Wielkiej Brytanii rabat zmniejszający jej wkład do budżetu UE. Od tego czasu niektóre inne państwa członkowskie uważały, że również płacą zbyt dużo do budżetu UE, nawet jeśli obliczenia opierają się na obiektywnych kryteriach gospodarczych. Podjęto zatem działania, aby skorygować (zrekompensować) również wkłady finansowe Danii, Niemiec, Holandii, Austrii i Szwecji. Podobne korekty prowadzone są dla tych państw w latach 2021–2027.

W 2014 r. powołano Grupę Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych, aby zbadać, w jaki sposób system finansowania budżetu UE można uczynić sprawiedliwszym, prostszym, bardziej przejrzystym i demokratycznie rozliczalnym. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym i zaleceniami grupy wysokiego szczebla na temat przyszłego finansowania UE Komisja zaproponowała stopniowe eliminowanie wszelkich korekt po stronie dochodów w ramach sprawiedliwego i zrównoważonego budżetu.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w lipcu 2020 r. państwa członkowskie postanowiły jednak utrzymać te rabaty. W latach 2021–2027 korekty ryczałtowe obniżą roczny wkład oparty na DNB wnoszony przez Danię, Niemcy, Holandię, Austrię i Szwecję. Korekty ryczałtowe będą finansowane przez wszystkie pozostałe państwa członkowskie zgodnie z ich DNB i wynoszą one (w cenach z 2020 r.):

Rabaty roczne:
Flaga Danii Dania 377 mln euro
Flaga Niemiec Niemcy 3 671 mln euro
Flaga Holandii Holandia 1 921 mln euro
Flaga Austrii Austria 565 mln euro
Flaga Szwecji Szwecja 1 069 mln euro
DepartamentyDziedziny