Tullmedel

Läs mer om tullar på import från länder utanför EU: vad de är och hur de fungerar.

Momsmedlet

Läs mer om EU:s momsbaserade egna medel som förenklats i budgeten för 2021–2027.

EU-ländernas avgifter

Lär dig mer om det BNI-baserade bidraget till egna medel: den största inkomstkällan för EU-budgeten.

Egna medel från plastförpackningsavfall

EU har infört en ny inkomstkälla i form av en avgift för plastförpackningsavfall som inte återvinns.

AvdelningarPolitikområden