Tollimaksud

Lisateave väljastpoolt ELi pärit impordi suhtes kohaldatavate tollimaksude kohta: millised need on ja kuidas need töötavad.

Käibemaks

Lisateave ELi käibemaksupõhiste omavahendite kohta, mida on ELi 2021.–2027. aasta eelarves lihtsustatud.

Liikmesriikide osamaksud

Täpsem teave kogurahvatulul põhinevate osamaksude kohta: ELi eelarve suurim tuluallikas.

Plastjäätmetel põhinevad omavahendid

Ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinev ELi eelarve uus tuluallikas.

OsakonnadTeemasid