Мита

Научете повече за митата върху вноса от държави извън ЕС: какво представляват и как се прилагат.

Данък върху добавената стойност

Информация за собствения ресурс на ЕС на база данък добавена стойност (ДДС), опростен в бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Национални вноски

Научете повече за вноската на база брутен национален доход (БНД): най-големият източник на приходи за бюджета на ЕС.

Собствен ресурс въз основа на пластмасовите отпадъци

Нов източник на приходи за бюджета на ЕС въз основа на нерециклираните пластмасови отпадъци от опаковки.

СлужбиТеми