Dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 skupaj z instrumentom za okrevanje NextGenerationEU tvori največji sveženj spodbud, ki se je kdaj koli financiral iz proračuna EU, v višini več kot 2,0 bilijona evrov.

Dogovor je bil sprejet po pogajanjih. Ta so se začela s predlogom Komisije maja 2018. Potem ko je Evropo prizadela pandemija COVID-19, je maja 2020 sledil drugi predlog, na podlagi katerega bi lahko proračun bolje podprl okrevanje Evrope. Ta drugi predlog je vključeval tudi instrument za okrevanje NextGenerationEU.

Julija 2020 so po pogajanjih, ki so trajala štiri dni in noči, voditelji držav ali vlad EU potrdili naslednji dolgoročni proračun in instrument za okrevanje NextGenerationEU. Dne 10. novembra 2020 je sporazum odobril tudi Evropski parlament.

Zadnji korak postopka se je odvil17. decembra 2020, ko je Svet Evropske unije dokončno sprejel sveženj za obdobje 2021–2027.

Po tem postopku in po sprejetju oziroma ratifikaciji vseh dodatnih ustreznih pravil in predpisov lahko ljudje po vsej EU in zunaj nje od 1. januarja 2021 zaprosijo za financiranje.

Končna pogajanja

Factsheet11 November 2020

EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures

Key figures and essential information on the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and the temporary recovery instrument NextGenerationEU.

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. julija 2020


Sklepi Evropskega sveta z dne 21. julija 2020

 

Večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027
Skupna dodeljena sredstva po razdelkih

  Večletni finančni okvir NextGenerationEU SKUPAJ
1. Enotni trg, inovacije in digitalno 149,5 11,5 161,0
2. Kohezija, odpornost in vrednote 426,7 776,5 1 203,2
3. Naravni viri in okolje 401,0 18,9 419,9
4. Migracije in upravljanje meja 25,7 25,7
5. Varnost in obramba 14,9 14,9
6. Sosedstvo in svet 110,6 110,6
7. Evropska javna uprava 82,5 82,5
SKUPAJ 1 210,9 806,9 2 017,8
SKUPAJ, izraženo v cenah iz leta 2018 1 074,3 750,0 1 824,3

 

Pri proračunu EU ni šlo nikoli za dajanje in prejemanje. Pri tem, da smo del enotnega trga, smo vsi zmagovalci, skupaj se spopadamo z izzivom migracij ter se bojujemo proti terorizmu in podnebnim spremembam.

V okviru tega proračuna bo vsaka država članica dobila dodatna sredstva za financiranje gospodarskega in socialnega okrevanja po krizi zaradi COVID-19.

Kljub temu so nekaterim programom namenjena sredstva po posameznih državah. Informacije o tem so na voljo tukaj.

Predlog Komisije, maj 2020

Komisija je maja 2020 predlagala učinkovit, sodoben in prenovljen dolgoročni proračun EU, ki ga podpira izredni začasni instrument za okrevanje NextGenerationEU. Tak proračun naj bi pomagal pri odpravljanju neposredne gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, zagnal okrevanje ter pripravil boljšo prihodnost za naslednjo generacijo.

Predlog temelji na predlogu Komisije iz leta 2018 ter znatnem napredku, ki je že bil dosežen v Evropskem parlamentu in Svetu. Komisija bo za učinkovito izvajanje načrta za okrevanje, ki bo pomagal vsem v EU in našim svetovnim partnerjem, uporabila vrsto različnih instrumentov, ki so organizirani v tri stebre.

Predlagani proračun EU bo podprl pravično družbeno-ekonomsko okrevanje, saniral in oživil enotni trg, zagotovil enake konkurenčne pogoje ter prispeval k nujnim naložbam, zlasti v zeleni in digitalni prehod, ki sta ključ do blaginje in odpornosti Evrope v prihodnosti.

Naložbe brez primere za obnovo in prenovo Evrope

Gradivo za medije

Sporočilo za medije

Questions and Answers

Questions and Answers related to the MFF proposal and the sectoral programmes presented in May 2020.

Speeches

Speeches by President von der Leyen and European Commissioners on the proposals for the 2021-2027 EU long-term budget and sectoral programmes.

FactsheetMay 2020

MFF Factsheets

Factsheets on the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.
FactsheetMay 2020

Sectoral factsheets

Factsheets on the sectoral programmes presented in May 2020 with the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Dokumenti

May 2020

MFF Legislation

The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and system of Own Resources.
May 2020

Sectoral legislation

The sectoral legislation governing the programmes of the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Predlog Komisije iz maja 2018

Več informacij o predlogu Komisije, sprejetem maja 2018:

Proračun EU za prihodnost

SlužbePodročja