Ilgalaikis 2021–2027 m. ES biudžetas kartu su ekonomikos gaivinimo priemone „NextGenerationEU“ sudaro didžiausią iš ES biudžeto finansuotą paskatų paketą, kurio vertė 1,8 trln. EUR.

Dėl jo buvo susitarta pasibaigus derybų procesui. Šis procesas pradėtas 2018 m. gegužės mėn., kai Komisija pateikė pasiūlymą. Po koronaviruso pandemijos pradžios Europoje 2020 m. gegužės mėn. buvo pateiktas antras pasiūlymas, kuriuo siekta užtikrinti, kad biudžetas galėtų geriau paremti Europos ekonomikos atsigavimą. Į šį antrąjį pasiūlymą taip pat įtraukta priemonė „Next Generation EU“.

2020 m. liepos mėn. po keturias paras trukusių derybų ES valstybių ar vyriausybių vadovai patvirtino kitą ilgalaikį biudžetą ir priemonę „Next Generation EU“. 2020 m. lapkričio 10 d. susitarimą patvirtino ir Europos Parlamentas.

Paskutinis šio proceso etapas įvyko 2020 m. gruodžio 17 d., kuomet Europos Sąjungos Taryba galutinai priėmė 2021–2027 m. dokumentų rinkinį.

Po šio proceso ir priėmus bei ratifikavus visas papildomas atitinkamas taisykles ir reglamentus, nuo 2021 m. sausio 1 d. žmonės visoje ES ir už jos ribų gali kreiptis dėl finansavimo.

Galutinės derybos

Factsheet11 novembre 2020

Prochain budget à long terme de l’UE & NextgenerationEU - Faits et chiffres clés

Chiffres clés et informations essentielles sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et l'instrument temporaire de relance NextGenerationEU.

2020 m. liepos 23 d. Europos Parlamento rezoliucija


2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos išvados

 

Bendri 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos
asignavimai pagal išlaidų kategoriją*

  DFP „Next Generation EU“ IŠ VISO
1. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika 132,8 mlrd. EUR 10,6 mlrd. EUR 143,4 mlrd. EUR
2. Sanglauda, atsparumas ir vertybės 377,8 mlrd. EUR 721,9 mlrd. EUR 1 099,7 mlrd. EUR
3. Gamtos ištekliai ir aplinka 356,4 mlrd. EUR 17,5 mlrd. EUR 373,9 mlrd. EUR
4. Migracija ir sienų valdymas 22,7 mlrd. EUR - 22,7 mlrd. EUR
5. Saugumas ir gynyba 13,2 mlrd. EUR - 13,2 mlrd. EUR
6. Kaimyninės šalys ir pasaulis 98,4 mlrd. EUR - 98,4 mlrd. EUR
7. Europos viešasis administravimas 73,1 mlrd. EUR - 73,1 mlrd. EUR
IŠ VISO DFP 1 074,3 mlrd. EUR 750 mlrd. EUR 1 824,3 mlrd. EUR

Visos sumos nurodytos mlrd. EUR palyginamosiomis 2018 m. kainomis. Šaltinis: Europos Komisija

* Sumos apima tikslinį dešimties programų finansavimo padidinimą – iš viso 15 mlrd. EUR, palyginti su 2020 m. liepos 21 d. susitarimu. Šios programos yra: „Europos horizontas“, „Erasmus+“, „ES – sveikatos labui“, Integruoto sienų valdymo fondas, Teisių ir vertybių programa, „Kūrybiška Europa“, „InvestEU“, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, humanitarinės pagalbos priemonė.

 

ES biudžetas nėra ir niekada nebuvo susijęs su davimu ir ėmimu. Visi bendrosios rinkos dalyviai gauna naudos, kartu spręsdami migracijos problemą ir kovodami su terorizmu bei klimato kaita.

Šiam konkrečiam biudžetui kiekviena valstybė narė gaus papildomų išteklių savo ekonominiam ir socialiniam atsigavimui po COVID-19 krizės finansuoti.

Vis dėlto kai kurioms programoms atskiroms šalims skirti finansiniai paketai. Informacija apie juos pateikiama čia.

2020 m. gegužės mėn. Komisijos pasiūlymas

2020 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė tvirtą, šiuolaikišką, pakoreguotą ilgalaikį ES biudžetą, papildytą laikina skubia ekonomikos gaivinimo priemone „Next Generation EU“. Siekiama padėti pašalinti koronaviruso pandemijos padarytą tiesioginę ekonominę ir socialinę žalą, suteikti postūmį atsigavimo procesui ir užtikrinti geresnę kitos kartos ateitį.

Šis pasiūlymas grindžiamas 2018 m. Komisijos pasiūlymu ir Europos Parlamente ir Taryboje jau padaryta didele pažanga. Siekdama užtikrinti veiksmingą ekonomikos gaivinimo plano, kurio poveikį pajustų visa ES ir pasauliniai partneriai, įgyvendinimą, Komisija pasitelkia įvairių priemonių, susijusių su trimis ramsčiais.

Siūlomu ES biudžetu bus suteiktas pagreitis teisingam socioekonominiam atsigavimui, sudarytos sąlygos pašalinti bendrajai rinkai padarytą žalą ir atgaivinti ją, užtikrinti vienodas sąlygas ir remti neatidėliotinos svarbos investicijas, visų pirma investicijas į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, būtiną siekiant užtikrinti, kad ateityje Europa klestėtų ir būtų atspari.

Precedento neturinčios investicijos, kuriomis siekiama padėti Europai atsigauti

Medžiaga žiniasklaidai

Pranešimas spaudai

Questions et réponses

Questions et réponses concernant la proposition de CFP et les programmes sectoriels présentés en mai 2020.

Discours

Discours de la présidente von der Leyen et des commissaires européens sur les propositions relatives au budget à long terme et aux programmes sectoriels de l’UE pour la période 2021-2027.

Factsheetmai 2020

Fiches d’information sur le CFP

Fiches d’information sur la proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027.
Factsheetmai 2020

Fiches d'information sectorielles

Fiches d’information sur les programmes sectoriels présentés en mai 2020 avec la proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel 2021-2027.

Dokumentai

mai 2020

Législation relative au CFP

La proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et le système des ressources propres.
mai 2020

Législation sectorielle

La législation sectorielle régissant les programmes du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

2018 m. gegužės mėn. Komisijos pasiūlymas

Daugiau informacijos apie 2018 m. gegužės mėn. priimtą Komisijos pasiūlymą pateikiama puslapyje

ES ateities biudžetas