A 2021–2027-es időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés a Next Generation EU helyreállítási eszközzel együtt az uniós forrásokból finanszírozott eddigi legnagyobb, több mint 2,0 billió (ezermilliárd) EUR összegű ösztönző csomagot alkotja.

A megállapodást megelőző tárgyalási folyamat a Bizottság 2018 májusában benyújtott javaslatával vette kezdetét. A koronavírus-járvány miatti szükségletekre válaszképpen a Bizottság 2020 májusában egy újabb javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy az uniós költségvetés még jobban tudja támogatni Európa talpra állását. Ez a második javaslat a válságból való kilábalást segítő Next Generation EU eszközt is magában foglalta.

2020 júliusában a négy napon és négy éjszakán át tartó tárgyalásokat követően az uniós állam-, illetve kormányfők jóváhagyták a következő hosszú távú költségvetést és a Next Generation EU eszközt. 2020. november 10-én az Európai Parlamenttel is megállapodás született a tervezett szabályozásról.

A folyamat utolsó szakaszára 2020. december 17-én került sor, amikor is az Európai Unió Tanácsa véglegesen elfogadta a 2021–2027-es időszakra szóló költségvetési jogszabálycsomagot.

E folyamat eredményeképpen és azután, hogy a jogalkotók minden további vonatkozó szabályt és intézkedést elfogadtak, illetve megerősítettek, 2021. január 1-jétől EU-szerte pályázni lehet uniós finanszírozásra.

A tárgyalások záró szakasza

Factsheet11 November 2020

EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures

Key figures and essential information on the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and the temporary recovery instrument NextGenerationEU.

Az Európai Parlament 2020. július 23-i állásfoglalása


Az Európai Tanács 2020. július 21-i következtetései

 

A 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keret
forrásainak megoszlása fejezetenként

  MFF NGEU ÖSSZESEN
1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság 149,5 11,5 161,0
2. Kohézió, reziliencia és értékek 426,7 776,5 1 203,2
3. Természeti erőforrások és környezet 401,0 18,9 419,9
4. Migráció és határigazgatás 25,7 25,7
5. Biztonság és védelem 14,9 14,9
6. Szomszédság és a világ 110,6 110,6
7. Európai közigazgatás 82,5 82,5
ÖSSZESEN 1 210,9 806,9 2 017,8
ÖSSZESEN 2018-as árakon kifejezve 1 074,3 750,0 1 824,3

 

Az uniós költségvetés nem arról szól, hogy valakiktől elvonunk forrásokat, hogy azokat másoknak adjuk. Az egységes piac mindenkinek a javát szolgálja, és mindenki nyer azon, hogy a tagállamok közösen kezelik a migráció jelentette kihívásokat, és együtt, vállvetve küzdenek a terrorizmus és az éghajlatváltozás ellen.

Ebből az új költségvetésből minden tagállam többletforrásokat fog kapni ahhoz, hogy helyre tudja állítani gazdaságát a Covid19-válság után, és hogy az élet visszatérhessen a rendes kerékvágásba.

Egyes programok esetében azonban léteznek országonkénti keretösszegek. Ezekről itt lehet tájékozódni.

A 2020. májusi bizottsági javaslat

2020 májusában a Bizottság átdolgozott, nagy ívű és korszerű hosszú távú uniós költségvetésre tett javaslatot, melyet a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását célzó ideiglenes szükséghelyzeti eszköz, a gazdasági felépülésnek kezdeti lökést adó és az európaiak következő nemzedékének jövőjét egyengetni hivatott Európai Helyreállítási Eszköz (Next Generation EU) fog kiegészíteni.

Ez a javaslat a Bizottság egy korábbi, 2018-ban benyújtott javaslatára, valamint az Európai Parlamentben és a Tanácsban már elért jelentős eredményekre épül. Az EU-ban mindenkire kiterjedő és globális partnereink javát is szolgáló helyreállítási terv eredményes megvalósítása érdekében a Bizottság különféle eszközöket mozgósít, amelyek három pillér köré szerveződnek.

A javasolt uniós költségvetés célja elősegíteni a méltányos társadalmi-gazdasági fellendülést, helyreállítani és élénkíteni az egységes piacot, egyenlő versenyfeltételeket biztosítani, és támogatni azokat a sürgős beruházásokat – különösen a zöld és digitális átállás terén –, amelyek kulcsfontosságúak Európa jövőbeli prosperitásának és ellenálló képességének megalapozásában.

Példa nélküli beruházások Európa helyreállítására és újjáépítésére

Sajtóanyagok

Sajtóközlemény

Questions and Answers

Questions and Answers related to the MFF proposal and the sectoral programmes presented in May 2020.

Speeches

Speeches by President von der Leyen and European Commissioners on the proposals for the 2021-2027 EU long-term budget and sectoral programmes.

FactsheetMay 2020

MFF Factsheets

Factsheets on the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.
FactsheetMay 2020

Sectoral factsheets

Factsheets on the sectoral programmes presented in May 2020 with the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Dokumentumok

May 2020

MFF Legislation

The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and system of Own Resources.
May 2020

Sectoral legislation

The sectoral legislation governing the programmes of the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Bizottsági javaslat (2018. május)

További információk a 2018 májusában elfogadott bizottsági javaslatról:

Az uniós költségvetés jövője

Szervezeti egységekTémakörök