Дългосрочният бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и инструментът за възстановяване NextGenerationEU представляват най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС, в размер на над 2,0 трилиона евро.

Този пакет бе договорен след процес на преговори. Процесът започна с предложение на Комисията през май 2018 г. След като Европа бе засегната от пандемията от коронавирус, през май 2020 г. последва второ предложение, за да се гарантира, че бюджетът на ЕС възможно най-добре подпомага възстановяването на Европа. Във второто предложение бе включен инструментът NextGenerationEU.

През юли 2020 г., след продължили четири дни и нощи преговори, държавните и правителствените ръководители от ЕС одобриха следващия дългосрочен бюджет и NextGenerationEU. На 10 ноември 2020 г. споразумението бе одобрено и от Европейския парламент.

Последният етап от процеса се състоя на 17 декември 2020 г., когато Съветът на Европейския съюз окончателно прие пакета за 2021—2027 г..

След този процес и след приемане или ратифициране на всички допълнителни съответни правила и разпоредби хората в целия ЕС и извън него ще могат да кандидатстват за финансиране от 1 януари 2021 г.

Окончателни преговори

Factsheet11 November 2020

EU’s next long-term budget & NextgenerationEU - Key facts and figures

Key figures and essential information on the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and the temporary recovery instrument NextGenerationEU.

Резолюция на Европейския парламент от 23 юли 2020 г.


Заключения на Европейския съвет от 21 юли 2020 г.

 

Многогодишна финансова рамка за 2021—2027 г.
общ размер на средствата по функции

  МФР NGEU ОБЩО
1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии 149,5 11,5 161,0
2. Сближаване, устойчивост и ценности 426,7 776,5 1203,2
3. Природни ресурси и околна среда 401,0 18,9 419,9
4. Миграция и управление на границите 25,7 - 25,7
5. Сигурност и отбрана 14,9 - 14,9
6. Съседните региони и светът 110,6 - 110,6
7. Европейска публична администрация 82,5 - 82,5
ОБЩО 1210,9 806,9 2017,8
ОБЩО по цени от 2018 г. 1074,3 750,0 1824,3

 

Бюджетът на ЕС не е и никога не е бил свързан с даване и вземане на пари. Всички печелят от участието си в единния пазар и търсят решения на предизвикателствата, свързани с миграцията, тероризма и изменението на климата заедно.

Конкретно при настоящия бюджет всяка държава членка ще спечели допълнителни ресурси за финансиране на икономическото и социалното си възстановяване след кризата с Covid-19.

Освен това за някои програми съществуват пакети по държави. Информация за тях ще намерите тук.

Предложение на Комисията от май 2020 г.

През май 2020 г. Комисията предложи силен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС, подсилен от NextGenerationEU — извънреден временен инструмент за възстановяване — с цел справяне с непосредствените икономически и социални последици от пандемията от коронавирус, стимулиране на възстановяването и подготовка за по-добро бъдеще за следващото поколение.

Това предложение се основава на предложението на Комисията от 2018 г. и на значителния напредък, постигнат в Европейския парламент и Съвета. За да гарантира ефективното прилагане на плана за възстановяване, който е насочен към всички в ЕС и към нашите глобални партньори, Комисията мобилизира различни инструменти, организирани в три стълба:

Предложеният бюджет на ЕС ще помогне за справедливо социално-икономическо възстановяване, поправяне и съживяване на единния пазар, гарантиране на равни условия на конкуренция и подкрепа на спешните инвестиции, и по-специално инвестициите в зеления и цифровия преход, които са ключът към бъдещия просперитет и устойчивост на Европа.

Безпрецедентни инвестиции за възстановяване на Европа

Материали за медиите

Съобщение за медиите

Questions and Answers

Questions and Answers related to the MFF proposal and the sectoral programmes presented in May 2020.

Speeches

Speeches by President von der Leyen and European Commissioners on the proposals for the 2021-2027 EU long-term budget and sectoral programmes.

FactsheetMay 2020

MFF Factsheets

Factsheets on the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.
FactsheetMay 2020

Sectoral factsheets

Factsheets on the sectoral programmes presented in May 2020 with the Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Документи

May 2020

MFF Legislation

The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework and system of Own Resources.
May 2020

Sectoral legislation

The sectoral legislation governing the programmes of the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

Предложение на Комисията от май 2018 г.

За повече информация относно предложението на Комисията, прието през май 2018 г., вижте:

Бюджет на ЕС за бъдещето

СлужбиТеми