Legislație

Ajustări

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul privind CFM 2021-2027, Comisia efectuează în fiecare an, înaintea procedurii bugetare pentru exercițiul n+1, o ajustare tehnică a CFM și comunică această ajustare Parlamentului European și Consiliului.

DescarcăPDF - 375.8 KB
DescarcăPDF - 146.3 KB

Articolul 7 din Regulamentul privind CFM prevede o ajustare specifică a plafoanelor CFM, urmând să fie efectuată de Comisie la începutul anului 2022, prin care creditele de angajament alocate în 2021 care nu sunt utilizate sau reportate pot fi transferate pentru fondurile identificate care fac obiectul gestiunii partajate, în cazul adoptării, după 1 ianuarie 2021, a unor noi norme sau programe care fac obiectul gestiunii partajate. Cele nouă fonduri în cauză, a căror listă este prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM, sunt Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize.

Rezultatele ajustărilor plafoanelor CFM de la rubricile 2a, 3, 4 și 5 efectuate în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind CFM sunt incluse în Comunicarea COM(2022) 80.

DescarcăPDF - 203.3 KB
DescarcăPDF - 145.4 KB
DescarcăPDF - 461.9 KB
DescarcăPDF - 287.9 KB
DescarcăPDF - 210.9 KB
DescarcăPDF - 122.7 KB

Fișe informative

DescarcăPDF - 584.7 KB

Discursuri și declarații

Întrebări și răspunsuri