zatvoriť×

Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, pozri Výdavky a príjmy EÚ na roky 2021 – 2027.

V interaktívnej tabuľke nižšie sú uvedené informácie o výdavkoch a príjmoch v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020. Tieto údaje sú k dispozícii na stiahnutie, a to v spodnej časti stránky (takisto aj viacročné rozpočty z predchádzajúcich období). Ďalšie informácie o VFR nájdete tu.

Zobrazené údaje zahŕňajú spätný dosah rozhodnutia o vlastných zdrojoch z roku 2014. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Uvedené sumy slúžia len na prezentáciu. Všetky formálne odkazy na rozpočtové informácie by mali vychádzať z oficiálnych rozpočtových dokumentov a správ.


Návod na použitie

Prepínať medzi vizualizáciami možno kliknutím na niektorú z troch kariet („Prehľad“, „Výdavky“ a „Príjmy“). Na zobrazenie jednej alebo viacerých hodnôt môžete použiť filtre (napr. rok, krajina). Aktuálny výber sa zobrazuje na modrom paneli: ak ho chcete zmeniť, kliknite naň; ak ho chcete odstrániť, kliknite na „x“. V závislosti od vášho súčasného výberu nemusia byť vo filtri k dispozícii všetky možnosti: ak danú hodnotu nie je možné vybrať, objaví sa na tmavosivom pozadí.

Vybrané údaje je možné stiahnuť kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť vybrané údaje“ v grafe.

Spätný dosah rozhodnutia o vlastných zdrojoch

Rozhodnutie o vlastných zdrojoch z roku 2014 (RVZ 2014, rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014) nadobudlo účinnosť 1. októbra 2016 so spätnou účinnosťou od 1. januára 2014 po ukončení ratifikačného procesu všetkými členskými štátmi EÚ v septembri 2016. V dôsledku tohto neskorého prijatia sa vnútroštátne príspevky členských štátov EÚ a tradičné vlastné zdroje (TVZ) na roky 2014 a 2015 pôvodne vypočítali na základe rozhodnutia o vlastných zdrojoch z roku 2007 (ORD 2007). Preto sa v roku 2016 na tento výpočet uplatnili pravidlá nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch z roku 2014 (RVZ 2014), a to tak, ako keby sa uplatňovali od 1. januára 2014 s cieľom preukázať stabilnejší vývoj. Spätný dosah je v interaktívnej tabuľke začlenený v časti Príjmy, v sekcii národných príspevkov a sekcii tradičných vlastných zdrojov (TVZ). V excelových prehľadových tabuľkách sú údaje za roky 2014 a 2015 uvedené so spätnou aktualizáciou aj bez nej.

Stiahnuť

StiahnuťXLSX - 959 KB
StiahnuťXLSX - 968.6 KB

 

Údaje za roky pred rokom 2000 sú k dispozícii vo finančnej správe za rok 2008

Výhody členstva v EÚ

Rozpočet EÚ nie je hrou s nulovým súčtom. Z členstva v EÚ získavajú všetci – cestujú bez hraníc, majú cenovo dostupné telefonické hovory zo zahraničia a koordinovanú reakciu EÚ na pandémiu koronavírusu a jej dôsledky. Všetky členské štáty EÚ profitujú z toho, že sú súčasťou jednotného trhu, že výzvy spojené s migráciou, bojom proti terorizmu a zmenou klímy riešia spoločne, a že majú lepšie cesty, modernejšie verejné služby a špičkovú lekársku starostlivosť.

Prideľovanie prostriedkov členským štátom je vo svojej podstate nedokonalé, pretože neodráža výhody účasti na spoločnom európskom projekte ani pridanú hodnotu rozpočtu EÚ. Uvedené prínosy z účtovníckeho pohľadu predstavujú len malú časť všetkých výhod členstva v EÚ. Výdavky, ktoré smerujú zdanlivo len do jedného členského štátu, môžu byť prínosom aj pre viaceré alebo dokonca pre všetky štáty, vzhľadom na to, že prostriedky z EÚ majú výrazný externý vplyvy alebo sa týkajú európskeho verejného statku, ktorý si vyžaduje spoločné financovanie.

Pozri aj Výhody rozpočtu EÚ