Na poniższym interaktywnym wykresie przedstawiono informacje na temat wydatków i dochodów ujętych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020. Dane można pobrać na dole strony (również dane dotyczące poprzednich długoterminowych budżetów). Więcej informacji na temat WRF można znaleźć tutaj.

Przedstawione dane obejmują wsteczny skutek decyzji w sprawie zasobów własnych z 2014 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kwoty te służą wyłącznie do celów prezentacji. Wszelkie formalne odniesienia do informacji budżetowych powinny opierać się na oficjalnych dokumentach i sprawozdaniach budżetowych.


Jak korzystać z wykresu

Kliknij jedną z trzech zakładek („Overview” (Informacje ogólne), „Spending” (Wydatki) i „Revenue” (Dochody)), aby zmienić wyświetlane dane. Można zastosować filtry (rok, kraj), aby wyświetlić różne wartości. Wybrane filtry wyświetlają się na niebieskim pasku. Kliknij filtr, aby go zmienić, albo „x”, aby usunąć filtr. W zależności od dokonanych wyborów nie wszystkie opcje w filtrze mogą być dostępne. Jeśli dana wartość nie jest dostępna, będzie wyświetlona na szaro.

Wybrane dane można pobrać, klikając przycisk na wykresie „Pobierz wybrane dane”.

Wsteczny skutek decyzji w sprawie zasobów własnych

Decyzja w sprawie zasobów własnych z 2014 r. (DZW 2014, decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r.) weszła w życie 1 października 2016 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2014 r. po zakończeniu procesu ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE we wrześniu 2016 r. W związku z tym późnym przyjęciem wkłady krajowe państw członkowskich UE oraz tradycyjne zasoby własne (TZW) za lata 2014 i 2015 zostały pierwotnie obliczone na podstawie decyzji w sprawie zasobów własnych z 2007 r. (DZW 2007). W związku z tym w 2016 r. zostały one przeliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami nowej decyzji w sprawie zasobów własnych z 2014 r. (DZW 2014), tak jakby były stosowane od 1 stycznia 2014 r. w celu wykazania bardziej stabilnego rozwoju. Wsteczny skutek jest uwzględniony w sekcji dotyczącej wkładu krajowego oraz w sekcji dotyczącej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) w części interaktywnego wykresu dotyczącej dochodów. W poniższych tabelach Excel przedstawiono dane za lata 2014 i 2015 zarówno z uwzględnieniem skutku wstecznego, jak i bez.

Pobierz

PobierzXLSX - 888.5 KB
PobierzXLSX - 968.6 KB

Dane za lata sprzed 2000 r. są dostępne w sprawozdaniu finansowym za 2008 r.

Korzyści członkostwa w UE

Budżet UE to nie jest gra o sumie zerowej. Członkostwo w UE to wygrana dla wszystkich: podróże bez granic, tanie rozmowy telefoniczne z zagranicy, skoordynowane reakcje UE na pandemię koronawirusa i jej skutki. Wszystkie państwa członkowskie UE czerpią korzyści z bycia częścią jednolitego rynku, wspólnego stawiania czoła wyzwaniom związanym z migracją oraz z przeciwdziałaniem terroryzmowi i zmianie klimatu, a także z lepszych dróg, zmodernizowanych usług publicznych i najnowocześniejszych metod leczenia.

Przydział środków na wydatki z budżetu na rzecz państw członkowskich jest z definicji niedoskonałym odzwierciedleniem korzyści płynących z udziału we wspólnym projekcie europejskim czy też wartości dodanej budżetu UE. Korzyści bilansowe przedstawione powyżej obejmują jedynie niewielką część ogólnych korzyści wynikających z członkostwa w UE. Wydatki, które wydają się być skierowane wyłącznie do jednego państwa członkowskiego, mogą przynieść korzyści kilku lub nawet wszystkim państwom dzięki dużym efektom zewnętrznym wydatków UE lub mogą być przeznaczone na europejskie dobro publiczne wymagające wspólnego finansowania.

Zobacz również: Korzyści wynikające z budżetu UE