Az alábbi interaktív ábra a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret kiadásait és bevételeit mutatja be. Az adatok az oldal alján letölthetők (a korábbi hosszú távú költségvetésekre vonatkozóan is). A többéves pénzügyi keretről további információk itt találhatók.

A megjelenített adatok magukban foglalják a saját forrásokról szóló 2014. évi határozat visszamenőleges hatását is. Erről további információkért kattintson ide.

Az összegek kizárólag tájékoztató jellegűek. A költségvetéssel kapcsolatos hivatalos információk a hivatalos költségvetési dokumentumokban és jelentésekben találhatók meg.


Az interaktív ábra használata

A három fül egyikére („Áttekintés”, „Kiadások” és „Bevételek”) kattintva válthatunk a különböző megjelenítések között. A szűrőkkel (például év, ország) kiválasztható egy vagy több megjelenítendő érték. Az aktuálisan kiválasztott szűrők a kék sávban látszanak, és rájuk kattintva módosíthatók, illetve az „x” gombra kattintva törölhetők. A kiválasztott értékektől függően előfordulhat, hogy a szűrőben nem minden lehetőség áll rendelkezésre: ha egy érték nem választható ki, sötétszürke háttérrel jelenik meg.

Az aktuálisan kiválasztott adatok az ábrán található „A kiválasztott adatok letöltése” gombra kattintva tölthetők le.

A saját forrásokról szóló határozat visszamenőleges hatása

A saját forrásokról szóló 2014. évi határozat (a 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat) 2016. október 1-jén lépett hatályba, 2014. január 1-jétől kezdődő visszamenőleges hatállyal, miután az összes uniós tagállam 2016 szeptemberében zárta le a ratifikációs folyamatot. E késői elfogadás miatt az uniós tagállamok nemzeti hozzájárulásait és a tradicionális saját forrásokat 2014-re és 2015-re vonatkozóan eredetileg a saját forrásokról szóló 2007. évi határozat alapján számították ki. Ezért 2016-ban az összegeket a tendencia kiegyenlítése érdekében a saját forrásokról szóló 2014. évi új határozat szabályaihoz kellett igazítani oly módon, mintha azok 2014. január 1-jétől lettek volna alkalmazandók. Az interaktív diagram bevételi részének nemzeti hozzájárulásokra és tradicionális saját forrásokra vonatkozó része a visszamenőleges hatással együtt mutatja be az adatokat. Az alábbi áttekintő excel-táblázatokban a 2014. és 2015. évi adatok megtalálhatók a visszamenőleges hatással együtt, illetve anélkül számítva is.

Letöltés

LetöltésXLSX - 888.5 KB
LetöltésXLSX - 968.6 KB

A 2000 előtti évek adatai megtalálhatók a 2008. évi pénzügyi beszámolóban.

Az uniós tagság előnyei

Az uniós költségvetéssel nem csak egyes felek járnak jól, mások kárára. Az uniós tagsággal mindenki nyer: határok nélkül utazhatunk, megfizethető áron folytathatunk külföldi telefonbeszélgetéseket és összehangolt uniós válaszlépéseket tehetünk a koronavírus-világjárvány és következményei leküzdésére. Az egységes piac megléte, a migrációs kihívások együttes kezelése, a terrorizmus és az éghajlatváltozás elleni közös küzdelem, a jobb közutak, a korszerűsített közszolgáltatások és az élvonalbeli orvosi ellátás valamennyi uniós tagállam javát szolgálja.

A kiadások tagállamok közötti elosztása értelemszerűen nem tökéletes, mivel nem tükrözi sem a közös európai projektben való részvétel előnyeit, sem az uniós költségvetés hozzáadott értékét. A fenti számviteli előnyök az uniós tagság átfogó előnyeinek csak kis hányadát fedik le. Számos olyan kiadás van, amely látszólag csak egy tagállamot érint, ám az uniós kiadások jelentős tovagyűrűző hatásai miatt többük vagy akár mindegyikük hasznára válhat, illetve közös finanszírozású európai közjavakat szolgálhat.

További információk Az uniós költségvetés előnyei