Το παρακάτω διαδραστικό διάγραμμα παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020. Τα δεδομένα αυτά καθώς και οι προηγούμενοι μακροπρόθεσμοι προϋπολογισμοί είναι διαθέσιμοι για τηλεφόρτωση στο κάτω μέρος της σελίδας. Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΔΠ.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν τις αναδρομικές επιπτώσεις της απόφασης του 2014 για τους ιδίους πόρους. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Τα ποσά προορίζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρουσίασης. Κάθε επίσημη αναφορά σε πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό θα πρέπει να γίνεται σε επίσημα έγγραφα και εκθέσεις του προϋπολογισμού.


Τρόπος χρήσης

Κάντε κλικ σε μία από τις τρεις καρτέλες («Overview» (Επισκόπηση), «Spending» (Δαπάνες) και «Revenue» (Έσοδα)) για να μεταβείτε στις διάφορες απεικονίσεις. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα (π.χ. έτος, χώρα) για να επιλέξετε μία ή περισσότερες τιμές που επιθυμείτε να εμφανίσετε. Η τρέχουσα επιλογή σας εμφανίζεται στη γαλάζια γραμμή: κάντε κλικ επάνω της για να την τροποποιήσετε ή στο «x» για να την αφαιρέσετε. Ανάλογα με την τρέχουσα επιλογή σας, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές στο φίλτρο: εάν δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας τιμής, εμφανίζεται σε σκούρο γκρι φόντο.

Η τρέχουσα επιλογή μπορεί να τηλεφορτωθεί κάνοντας κλικ στο κουμπί «Download the selected data» (Τηλεφόρτωση των επιλεγμένων δεδομένων) στο διάγραμμα.

Αναδρομικές επιπτώσεις της απόφασης για τους ιδίους πόρους

Η απόφαση για τους ιδίους πόρους του 2014 (ΑΙΠ 2014, απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014) τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016 με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2016. Λόγω αυτής της καθυστερημένης έγκρισης, οι εθνικές συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ και οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι για τα έτη 2014 και 2015 υπολογίστηκαν αρχικά με βάση την απόφαση για τους ιδίους πόρους του 2007 (ΑΙΠ 2007). Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί μια σταθερότερη ανάπτυξη, το 2016, τα εν λόγω ποσά προσαρμόστηκαν με βάση τους εφαρμοστέους κανόνες της νέας απόφασης για τους ιδίους πόρους του 2014 (ΑΙΠ 2014), όπως εάν ήταν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Οι αναδρομικές επιπτώσεις ενσωματώνονται στις ενότητες «Εθνικές συνεισφορές» και «Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ)» της καρτέλας του διαδραστικού διαγράμματος που αφορά τα έσοδα. Οι παρακάτω ανακεφαλαιωτικοί πίνακες Excel παρουσιάζουν δεδομένα με και χωρίς αναδρομική επικαιροποίηση για τα έτη 2014 και 2015.

Τηλεφόρτωση

ΤηλεφόρτωσηXLSX - 888.5 KB
ΤηλεφόρτωσηXLSX - 968.6 KB

Τα δεδομένα για τα έτη πριν από το 2000 είναι διαθέσιμα στην οικονομική έκθεση του 2008.

Οφέλη της συμμετοχής στην ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Όλοι κερδίζουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ: ταξίδια χωρίς σύνορα, οικονομικά προσιτές τηλεφωνικές κλήσεις από το εξωτερικό και συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία του κορονοϊού και τις συνέπειές της. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ επωφελούνται από τη συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και την από κοινού καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και από καλύτερο οδικό δίκτυο, εκσυγχρονισμένες δημόσιες υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη αιχμής.

Η κατανομή των δαπανών στα κράτη μέλη είναι εξ ορισμού ατελής, καθώς δεν αντικατοπτρίζει τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στο κοινό ευρωπαϊκό μας εγχείρημα ή την προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα λογιστικά οφέλη που παρουσιάζονται παραπάνω καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος των συνολικών πλεονεκτημάτων της συμμετοχής στην ΕΕ. Οι δαπάνες που φαίνεται να προορίζονται μόνο για ένα κράτος μέλος μπορεί να ωφελήσουν πολλά ή όλα τα κράτη μέλη, δεδομένων των ισχυρών δευτερογενών επιπτώσεων των δαπανών της ΕΕ, ή να αφορούν ένα ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό που απαιτεί κοινή χρηματοδότηση.

Δείτε επίσης: Οφέλη του προϋπολογισμού της ΕΕ